คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ สปสช. ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชื้อ Covid-19 ให้กลุ่มคนไร้บ้าน จังหวัดนนทบุรี

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ Covid-19 โดยวิธี real-time RT-PCR
เมษายน 16, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ตลาดนัดวัดใหม่ปิ่นเกลียว อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เมษายน 29, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ สปสช. ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชื้อ Covid-19 ให้กลุ่มคนไร้บ้าน จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ พร้อมด้วยนายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และเครือข่ายสลัม 4 ภาค ซึ่งเป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้อง ตามมาตรา 50 (5) พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ลงพื้นที่บริเวณ ท่าน้ำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ให้แก่กลุ่มคนไร้บ้าน และชาวชุมชนท่าน้ำนนท์ เพื่อประสานช่วยเหลือ ให้ได้รับสิทธิ์บัตรทอง ช่วงโควิด-19 และเพื่อให้เกิดการเข้าถึงการดูแลสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก โดยจะนำสารคัดหลั่งของผู้ร่วมงานที่มีไข้สูง ไปตรวจหาเชื้อที่ห้องปฏิบัติการของคณะฯ ในลำดับต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1QAMqoo3GLTqbqf7xPNLRcZydAsn_bjDT