คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ตลาดนัดวัดใหม่ปิ่นเกลียว อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ สปสช. ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชื้อ Covid-19 ให้กลุ่มคนไร้บ้าน จังหวัดนนทบุรี
เมษายน 22, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 ภายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง และทัณฑสถานหญิงกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
พฤษภาคม 22, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ตลาดนัดวัดใหม่ปิ่นเกลียว อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับโรงพยาบาลนครปฐม คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ให้การตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ในกลุ่มผู้เสี่ยง(รอบแรก) ณ ตลาดนัดวัดใหม่ปิ่นเกลียว อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/open?id=1NrsHKAH0tA6Xa1QaYTGeKer2PZJJjFRW