คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 ภายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง และทัณฑสถานหญิงกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ตลาดนัดวัดใหม่ปิ่นเกลียว อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เมษายน 29, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ รับมอบห้องตรวจปลอดเชื้อเคลื่อนที่ (Mobile Clinic)
พฤษภาคม 29, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 ภายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง และทัณฑสถานหญิงกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ พร้อมด้วย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชื้อ Covid-19 แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง และทัณฑสถานหญิงกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยภายในกิจกรรมมีการเก็บตัวอย่างจากกลุ่มเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เรือนจำที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ต้องขังรายใหม่ หรือมีภารกิจในการนำตัวผู้ป่วยออกไปยังสถานพยาบาลต่าง ๆ และกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับรายใหม่ที่กำลังเตรียมเข้าสู่เรือนจำ โดยทางคณะฯ จะนำตัวอย่างที่ได้ไปตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ Covid-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR

ข่าวเพิ่มเติม :
https://youtu.be/QJpztssUblo
https://news.ch7.com/detail/414345?fbclid=IwAR0kHs2uiT0TdZTivJcBQK4xxS1ikAvrwgdSrBRFmHvwJGB4Qf8fbPXP5Qk