ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมในวันรังสีเทคนิคโลก 2566 (World Radiography Day 2023)

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พฤศจิกายน 6, 2023
ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Process Validation Training
พฤศจิกายน 10, 2023

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมในวันรังสีเทคนิคโลก 2566 (World Radiography Day 2023)

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ นายกสมาคมรังสีเทคนิคนานาชาติ คณาจารย์ และนักศึกษารังสีเทคนิค ชั้นปี 4 ร่วมกิจกรรมในวันรังสีเทคนิคโลก 2566 (World Radiography Day 2023) ในธีมร่วมฉลองความปลอดภัยของผู้ป่วย หรือ Celebrating Patient Safety ในกิจกรรมของสมาคมรังสีเทคนิคนานาชาติ หรือ International Society of Radiography and Radiological Technologists (ISRRT)

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo?fbid=816986820226645&set=pcb.816987596893234

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol