คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหารคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ในโอกาสเข้าร่วมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรม ในงาน 40 ปี ประวัติศาสตร์การก่อตั้ง สู่งานครบรอบ 7 ปีสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)
เมษายน 21, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีพร้อมมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขัน มหิดลเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เมษายน 24, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหารคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ในโอกาสเข้าร่วมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

วันที่ 21 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร ในโอกาสเข้าร่วมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน ณ ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.703623974896264

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol