คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 แก่ผู้ที่ได้รับการกักตัว ณ สถานที่กักกันตัวจังหวัดนครปฐม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม Job Fair และงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปออนไลน์
พฤษภาคม 29, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 แก่ผู้ที่ได้รับการกักตัว ณ สถานที่กักกันตัวจังหวัดนครปฐม
มิถุนายน 12, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 แก่ผู้ที่ได้รับการกักตัว ณ สถานที่กักกันตัวจังหวัดนครปฐม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรลดา นุชน้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการ พร้อมด้วยนักเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม นำห้องตรวจปลอดเชื้อเคลื่อนที่ (Mobile Clinic) ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งโดยวิธีการ Swab แก่ผู้ที่ได้รับการกักตัว เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR ณ สถานที่กักกันตัวจังหวัดนครปฐม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pg/MedTechMU/photos/?tab=album&album_id=3484701494877644