คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม Job Fair และงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปออนไลน์

คณะเทคนิคการแพทย์ รับมอบห้องตรวจปลอดเชื้อเคลื่อนที่ (Mobile Clinic)
พฤษภาคม 29, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 แก่ผู้ที่ได้รับการกักตัว ณ สถานที่กักกันตัวจังหวัดนครปฐม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มิถุนายน 1, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม Job Fair และงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปออนไลน์

เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Job Fair และงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค ในปีนี้คณะฯ จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยในช่วงเช้ามีตัวแทนจากบริษัท/โรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมออกบูทออนไลน์ รับสมัครงานให้แก่นักศึกษา พร้อมด้วยการบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน และการเขียน Resume ให้โดนใจ โดยคุณสรรพสิทธิ์ อุดมบุญดี Assistant Director, Organization Development (N Health) ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย

จากนั้นในช่วงบ่ายได้มีกิจกรรม Exit Interview และงานปัจฉิมนิเทศ อำลาสถาบันในรูปแบบออนไลน์ โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมบนแพลตฟอร์มการประชุม ภายในกิจกรรมมีการทำคลิปอวยพร กล่าวความรู้สึกของคณาจารย์ และน้อง ๆ ที่มีให้แก่รุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 ในการนี้คณะฯ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ จุไรรัตน์ นิลกุล อาจารย์อาวุโสฯ กล่าวนำสวดมนต์ ทำพิธีบายศรี โดยมีคณาจารย์ร่วมผูกข้อมือโดยมีตัวแทน นศ. ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนอบอุ่นที่เต็มไปด้วยความรัก ความผูกพัน นับเป็นช่วงเวลาที่ประทับใจ ถึงแม้จะมีสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้รูปแบบของกิจกรรมในปีนี้ถูกแปรเปลี่ยนไป แต่ก็ไม่อาจจะทำให้สายใยรักของคณาจารย์ บุคลากร และศิษย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปลี่ยนแปลงไปได้

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1MPnQSF17CoHDyrzXW-hFhX-jfgVCScgO