คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ ของบุคลากรสายสนับสนุน ในรูปแบบออนไลน์
กุมภาพันธ์ 25, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดบรรยายการสังเกตพฤติกรรมและการสื่อสารเชิงบวก กับผู้มีภาวะเครียดและซึมเศร้า
มีนาคม 18, 2021

52 ปี วันพระราชทานนาม 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดพิธีบําเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนก และพิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง “ทศวิทยาสถาน : 10 เรื่องราวสถานที่และอาคารในมหาวิทยาลัยมหิดล” พร้อมทั้งจัดแสดงปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 11 เรื่อง “ปฏิรูปอย่างไรให้ไทยวัฒนา” โดย ดร.วิรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมาเป็นองค์ปาฐกถา

ในโอกาสเดียวศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล อดีตคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบรางวัล “ มหิดลทยากร ” ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรร่วมแสดงความยินดี

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.4283837084964077
ขอขอบคุณภาพจาก งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล