คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง ณ มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
กันยายน 10, 2020
มัชฌิมนิเทศนักศึกษา “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2563 (สาขารังสีเทคนิค)
กันยายน 18, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง ณ มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา

เมื่อวันที่ 11 และ 13 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร จากโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้บริการวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง เพื่อการดูแลสุขภาพกาย-ใจ แก่ผู้ร่วมปฏิบัติในคอร์สสร้างความสุขด้วยสติ ณ มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/12ig4PuxpCI4VmbYpSYbrhtcTLd_Lbles?usp=sharing