ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (701) ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบ

มัชฌิมนิเทศนักศึกษา “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2563 (สาขารังสีเทคนิค)
กันยายน 18, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่ 4
กันยายน 25, 2020

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (701) ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (701) พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักวิจัย ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) เพื่อรับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี โดยห้องปฏิบัติการวิจัยดังกล่าว ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL และได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบ โดยก่อนหน้านี้คณะเทคนิคการแพทย์ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบไปแล้ว จำนวน 11 ห้องปฏิบัติการ

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/MedTechMU/photos/a.3809563302391460/3809563395724784/?type=3