กิจกรรมวิชาการ

พฤษภาคม 29, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก East China Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

มิถุนายน 4, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Analytical Quality Planning in Clinical Chemistry ประจำปี 2567

มิถุนายน 6, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งหารือความร่วมมือ กับ ธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (Ramathibodi Comprehensive Tumor Biobank)

มิถุนายน 6, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งหารือความร่วมมือร่วมกับบริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด (อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)