กิจกรรมวิชาการ

พฤศจิกายน 6, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พฤศจิกายน 10, 2023

ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Process Validation Training

พฤศจิกายน 15, 2023

พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมกับหน่วยงาน (ภาควิชา ศูนย์ และสำนักงานคณบดี) ประจำปีงบประมาณ 2567

พฤศจิกายน 15, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบการจัดการเอกสารและสารสนเทศ และระบบเว็บไซต์ โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS)