กิจกรรมวิชาการ

ตุลาคม 4, 2023

โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตุลาคม 11, 2023

โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับบุคลากรจากกองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ตุลาคม 17, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานประชุม Capacity Building for Sustainable Future in Developing Regions Networking

ตุลาคม 17, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก The Indonesian Assocation of Medical Laboratory Technologist (PATELKI) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย