คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานประชุม Capacity Building for Sustainable Future in Developing Regions Networking

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมน้อมรำลึกในคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 7 ในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจ”
ตุลาคม 17, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก The Indonesian Assocation of Medical Laboratory Technologist (PATELKI) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ตุลาคม 17, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานประชุม Capacity Building for Sustainable Future in Developing Regions Networking

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ แคน้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา วโนทยาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมงานประชุม Capacity Building for Sustainable Future in Developing Regions Networking โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคุณอรุณี ไฮม์ม รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และ Mr. Eric Arndt, Director of Asia Regional Office จาก The Rockefeller Foundation ร่วมกล่าวต้อนรับ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้แทนส่วนงาน และผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เข้าร่วมงาน ในการนี้คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมนำเสนอโครงการ “Strengthening and Supporting the Development of Medical Technology (MT)” ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การประชุม Capacity Building for Sustainable Future in Developing Regions Networking จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการ Capacity Building for Sustainable Future in Developing Regions มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดลไปสู่การสร้างศักยภาพบุคลากร (Capacity Building) ให้แก่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในประเทศกำลังพัฒนา ภายใต้การสนับสนุนจาก The Rockefeller Foundation และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในการฝึกอบรม เสริมสร้างเครือข่าย และการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice; CoP) เพื่อขยายผลอย่างยั่งยืน

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.804387968153197

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol