คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมน้อมรำลึกในคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 7 ในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจ”

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายราชสดุดี เนื่องในวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2566
ตุลาคม 12, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานประชุม Capacity Building for Sustainable Future in Developing Regions Networking
ตุลาคม 17, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมน้อมรำลึกในคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 7 ในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจ”

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยอาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 7 ในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจ” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยมีศาสตราจารย์ นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีฯ เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีการ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ อาทิ การบรรยายปาฐกถาเทิดพระเกียรติ การจัดแสดงนิทรรศการ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.804164308175563

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol