กิจกรรมวิชาการ

มิถุนายน 6, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Medical Technology, Teikyo University, Japan ประจำปี 2567

มิถุนายน 7, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าหารือความร่วมมือร่วมกับบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

มิถุนายน 11, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าหารือความร่วมมือร่วมกับบริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

มิถุนายน 14, 2024

MIDAS Center คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมหารือความร่วมมือร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)