กิจกรรมวิชาการ

ธันวาคม 14, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีเปิดตลาดจริงใจ Farmers’ Market

กุมภาพันธ์ 10, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์

กุมภาพันธ์ 24, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)

กุมภาพันธ์ 24, 2021

ห้องปฏิบัติการคณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation