กิจกรรมวิชาการ

ตุลาคม 1, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเรื่อง “ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025”

ตุลาคม 5, 2019

ศูนย์การเรียนรู้ “MAHIDOL UNIVERSITY-FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) Center for Advanced Medical Imaging Informatics

ตุลาคม 9, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการอบรมหลักสูตร MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA)

ตุลาคม 16, 2019

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2563