กิจกรรมวิชาการ

พฤศจิกายน 22, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมบรรยาย International Webinar จัดโดย Faculty of Health Universitas Mohammad Husni Thamrin ประเทศอินโดนีเซีย

พฤศจิกายน 22, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตร MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) ประจำปี 2566 ณ Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย

พฤศจิกายน 24, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธโครงการแนะแนวศึกษา SAMSEN EDUCATION FAIR ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

พฤศจิกายน 28, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Department of Health Sciences, Faculty of Medical Sciences, Kyushu University, Japan