กิจกรรมวิชาการ

มีนาคม 13, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการ Dean visit ประจำปีงบประมาณ 2567

มีนาคม 15, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับบุคลากรจากกรมอาหารและยา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

มีนาคม 15, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Medical Technology, Niigata University of Health and Welfare, Japan

มีนาคม 21, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เรื่อง A Guide to Building a Successful Brand for Medical Innovation: Hands-on Workshop