กิจกรรมวิชาการ

มีนาคม 17, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Analytical Quality Planning in Clinical Chemistry ประจำปี 2563

เมษายน 16, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ Covid-19 โดยวิธี real-time RT-PCR

มิถุนายน 25, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ในรูปแบบออนไลน์

กรกฎาคม 8, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรม “การประเมินคัดกรองสุขภาพในผู้สูงอายุ”