กิจกรรมวิชาการ

มกราคม 12, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานประชุม 10 Remarkable years of Roche Myanmar สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

มกราคม 15, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจากโครงการ Bioinformatics training จากประเทศภูฏาน

มกราคม 16, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงานจาก University of South Australia (Laboratory Medicine Program)

มกราคม 17, 2024

ห้องปฏิบัติการประเมินความปลอดภัยทางอาหารและชีวภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO/IEC 17025