กิจกรรมวิชาการ

สิงหาคม 28, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจาก Department of Pathology and Laboratory Medicine, Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital, ประเทศภูฏาน Batch 1

กันยายน 18, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University of Santo Tomas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

กันยายน 18, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการและวิจัยร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กันยายน 18, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมให้แก่บุคลากรจาก Department of Pathology and Laboratory Medicine, Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital, ประเทศภูฏาน Batch 2