กิจกรรมวิชาการ

ตุลาคม 18, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ISO 13485: 2016 Requirements & Internal Audit In-House Training”

ตุลาคม 24, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล นำคณะบุคลากรจาก The Indonesian Assocation of Medical Laboratory Technologist (PATELKI) เยี่ยมชมโรงพยาบาลเมดพาร์ค

ตุลาคม 30, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ได้รับเชิญให้เข้าร่วมบรรยายในงาน IASMLT Annual Meeting of 2023

พฤศจิกายน 6, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล นำผลิตภัณฑ์ชุดตรวจของคณะฯ เข้าร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมในงาน Tech innovation 2023 ประเทศสิงคโปร์