กิจกรรมวิชาการ

พฤษภาคม 13, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน หารือความร่วมมือร่วมกับ National Yang Ming Chiao Tung University ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ผู้ […]
พฤษภาคม 13, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าร่วมพูดคุยแนวทางความร่วมมือทางด้านวิจัยและธุรกิจ กับบริษัท Hi-Q Marine Biotech International Ltd. สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ผู้ช […]
พฤษภาคม 14, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน หารือแนวทางความร่วมมือร่วมกับ บริษัท Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน

พฤษภาคม 15, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Institute of Health Sciences and Nursing, Far Eastern University (FEU), Philippines ประจำปี 2567