คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน หารือแนวทางความร่วมมือร่วมกับ บริษัท Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าร่วมพูดคุยแนวทางความร่วมมือทางด้านวิจัยและธุรกิจ กับบริษัท Hi-Q Marine Biotech International Ltd. สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
พฤษภาคม 13, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Institute of Health Sciences and Nursing, Far Eastern University (FEU), Philippines ประจำปี 2567
พฤษภาคม 15, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน หารือแนวทางความร่วมมือร่วมกับ บริษัท Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.ประสงค์ แคน้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณาจารย์ และนักวิจัย เข้าร่วมศึกษาดูงาน และพูดคุยหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิจัย งานบริการวิชาการ และการดำเนินงาน ร่วมกับบริษัท Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd. ณ เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาและชุดตรวจทางการแพทย์ น้ำยา ตลอดจนเอนไซม์และแอนติบอดี้ชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งเพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยและชุดทดสอบมาตรฐาน การพัฒนางานบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล การแลกเปลี่ยนบุคลากร เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ตลอดจนความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบในระดับอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาชุดทดสอบทางการแพทย์ที่ตอบโจทย์ประเทศต่อไปในอนาคต ทั้งนี้คณาจารย์ และนักวิจัยบางส่วนได้มีโอกาสร่วมฝึกปฏิบัติงานในด้านกระบวนการผลิตเครื่องมือ และชุดทดสอบ ร่วมกับบริษัทฯ นับเป็นประโยชน์สำหรับการควบคุมคุณภาพการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ของชุดทดสอบที่ผลิตโดยโรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของคณะฯ ในอนาคต และการดำเนินธุรกิจระหว่าง บริษัท Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd. และบริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ์ จำกัด ต่อไป


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.925665872692072

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol