กิจกรรมวิชาการ

มีนาคม 13, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย (MOU) ร่วมกับ Universiti Sains Malaysia

มีนาคม 13, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนศึกษานารี ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชมคณะฯ

มีนาคม 13, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

มีนาคม 13, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน (Site Visit Review) รูปแบบ MUEdPEx-A3 ประจำปี 2566