กิจกรรมวิชาการ

พฤษภาคม 25, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มุ่งสัมฤทธิ์ผลตาม CLOs/PLOs ประจำปี 2566

พฤษภาคม 31, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจาก Far Eastern University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

มิถุนายน 1, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงานปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรม Job Fair ประจำปีการศึกษา 2565

มิถุนายน 13, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ภาควิชารังสีเทคนิค จัดฝึกอบรม หลักสูตร Digital Imaging and PACS ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้เข้าอบรมจาก Health Polytechnic of Semarang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย