กิจกรรมวิชาการ

เมษายน 4, 2019

อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 2

เมษายน 4, 2019

พิธีปิดการอบรมในหลักสูตรเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป.ลาวรุ่นที่ 21

กันยายน 4, 2019

Department of Radiological Technology organized the training program to the staffs from the Health Polytechnic of Semarang, Indonesia

กันยายน 5, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรม Statistics for Clinical Laboratory: Management System ประจำปี 2562