กิจกรรมวิชาการ

มกราคม 4, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานครบรอบวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ในโอกาสครบรอบ 16 ปี ก้าวสู่ปีที่ 17

มกราคม 10, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรม Bioinformatics training ให้กับบุคลากรจากประเทศภูฏาน

มกราคม 10, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ MIND CENTER คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มกราคม 12, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานต้นแบบฯ