คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานครบรอบวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ในโอกาสครบรอบ 16 ปี ก้าวสู่ปีที่ 17

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567
ธันวาคม 28, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2567 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
มกราคม 5, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานครบรอบวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ในโอกาสครบรอบ 16 ปี ก้าวสู่ปีที่ 17

วันที่ 4 มกราคม 2567 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีคณะฯ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมงานครบรอบวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสครบรอบ 16 ปี ก้าวสู่ปีที่ 17 ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภักดีบดินทร์ ชั้น 5 อาคารกาญจนาบริพัฒน์

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.848482757077051

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol