คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ MIND CENTER คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรม Bioinformatics training ให้กับบุคลากรจากประเทศภูฏาน
มกราคม 10, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
มกราคม 11, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ MIND CENTER คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ 9 มกราคม 2567 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับบุคลากรจากศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ MIND CENTER (Medical Innovations Development Center) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ นพ. ม.ล.ชาครีย์ กิติยากร รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและคู่ความร่วมมือ และหัวหน้าศูนย์ฯ ในโอกาสเข้าปรึกษาหารือความร่วมมือเพื่อการพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบทางการเเพทย์ และด้าน Clinical Validation รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการ และธุรกิจร่วมกับคณะฯ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และเร่งสนับสนุน เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (MIDAS Center) พร้อมทั้งโรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.851895456735781

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol