คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรม Bioinformatics training ให้กับบุคลากรจากประเทศภูฏาน

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2567 ณ สภาเทคนิคการแพทย์ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
มกราคม 10, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ MIND CENTER คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มกราคม 10, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรม Bioinformatics training ให้กับบุคลากรจากประเทศภูฏาน

วันที่ 8 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม Bioinformatics Training โดยจัดโครงการอบรมให้แก่บุคลากรจาก Department of Pathology and Laboratory Medicine, Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital ประเทศภูฏาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านทฤษฎี และทักษะการใช้ Bioinformatics และยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมและผู้จัดอบรม เพื่อสร้างโอกาสความร่วมมือในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้าน Bioinformatics และสร้างสรรค์พัฒนางานวิจัยร่วมกัน

ทั้งนี้การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 12 มกราคม 2567 โดยเป็นการจัดอบรมแบบบรรยาย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 315 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, ห้องบรรยายคณะเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช และศึกษาดูงาน ณ สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.850856093506384

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol