กิจกรรมวิชาการ

มีนาคม 5, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

มีนาคม 5, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมจัดทำ Active Recruitment and On-site Interview 2024 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

มีนาคม 7, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจาก Department of Radiological Technology, Faculty of Medical Technology, Niigata University of Health and Welfare, Japan

มีนาคม 7, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Department of Radiological Technology, Faculty of Medical Technology, Teikyo University Fukuoka campus, Japan