คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับมหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA Assessment)
กุมภาพันธ์ 21, 2024
เทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เพื่อชุมชนสุขภาพดีจับต้องได้ ประจำปี 2567 ณ พื้นที่ หมู่ 1 บ้านศาลานกกระจอก และหมู่ 3 บ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม
มีนาคม 5, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมงานครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในช่วงเช้าร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมทั้งร่วมฟังปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 13 เรื่อง “รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกสู่การปรับตัวของอุดมศึกษาไทย” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นองค์ปาฐกถา จากนั้นร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้อาวุโส นำโดยนายแพทย์ สุพจน์ อ่างแก้ว อดีตหัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค ให้เกียรติมาร่วมงาน

ช่วงบ่ายคณบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีแก่บุคลากรคณะฯ ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ได้แก่ รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร, รางวัลบุคลากรดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน ประจำปี 2565, รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น, รางวัลศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น และรับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งร่วมงานคืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 7 “MU BLUE NIGHT 2024” โดยมีศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย และคณะฯ ร่วมงาน ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.883281093597217

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol