เทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เพื่อชุมชนสุขภาพดีจับต้องได้ ประจำปี 2567 ณ พื้นที่ หมู่ 1 บ้านศาลานกกระจอก และหมู่ 3 บ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
มีนาคม 5, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมจัดทำ Active Recruitment and On-site Interview 2024 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
มีนาคม 5, 2024

เทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เพื่อชุมชนสุขภาพดีจับต้องได้ ประจำปี 2567 ณ พื้นที่ หมู่ 1 บ้านศาลานกกระจอก และหมู่ 3 บ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม

วันที่ 2 มีนาคม 2567 เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดยอาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ หมั่นดี หัวหน้าภาควิชา พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมหาสวัสดิ์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพ และให้คำแนะนำผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม ณ พื้นที่ หมู่ 1 บ้านศาลานกกระจอก และหมู่ 3 บ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม โดยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเทคนิคการแพทย์เพื่อชุมชนสุขภาพดีจับต้องได้ ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลสุขภาพให้ประชาชนอย่างยั่งยืน และเป็นพื้นที่สำหรับจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในชุมชน (Community-based learning) การทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ (Interprofessional practice) อีกทั้งเพื่อเสริมประสบการณ์ให้นักศึกษา และอาจารย์ให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพบุคคล และครอบครัวอย่างครบวงจร ผ่านการตรวจประเมินสุขภาพประชาชน พร้อมทั้งให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดความเสี่ยงที่จะนำไปสู่โรคแทรกซ้อน และเพื่อค้นหาบุคคลต้นแบบในพื้นที่ เพื่อถอดบทเรียนและส่งเสริมให้เป็นแกนนำในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.883364873588839

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol