คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมจัดทำ Active Recruitment and On-site Interview 2024 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เพื่อชุมชนสุขภาพดีจับต้องได้ ประจำปี 2567 ณ พื้นที่ หมู่ 1 บ้านศาลานกกระจอก และหมู่ 3 บ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม
มีนาคม 5, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจาก Department of Radiological Technology, Faculty of Medical Technology, Niigata University of Health and Welfare, Japan
มีนาคม 7, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมจัดทำ Active Recruitment and On-site Interview 2024 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่ 1-3 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ชนิยา ลี้ปิยะสกุลชัย ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ ร่วมจัด Active Recruitment and On-site Interview 2024 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร รวมทั้งดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สนใจเข้าศึกษาคณะฯ ในหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรม Active Recruitment คือ ช่องทาง Fast Track สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา สามารถเข้าถึงข้อมูลการสมัคร และสื่อสารกับหลักสูตรที่ตนตนเองมีความสนใจได้โดยตรง เพื่อประกอบการตัดสินใจ (ก่อนเริ่มขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาตามปกติ) โดยจะเป็นการจัดสัมภาษณ์โดยผู้แทนจากส่วนงานหรือหลักสูตรในรูปแบบ On-site Interview ณ ประเทศที่กำหนด


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.883380626920597

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol