กิจกรรมวิชาการ

เมษายน 1, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก College of Medical and Biological Sciences (CMBS), University of the Immaculate Conception, Philippines

เมษายน 3, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป. ลาว รุ่นที่ 26

วันที่ 27 มีนาคม 2567 สมเด […]
เมษายน 11, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Faculty of Pharmacy, Department of Medical Technology, University of Santo Tomas, Philippines ประจำปี 2567

วันที่ 10 เมษายน 2567 ณ ห้ […]
เมษายน 22, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Faculty of Pharmacy, Department of Medical Technology, University of Santo Tomas, Philippines ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2

วันที่ 22 เมษายน 2567 ผู้ช […]