คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก College of Medical and Biological Sciences (CMBS), University of the Immaculate Conception, Philippines

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 26
มีนาคม 27, 2024
เทคนิคการแพทย์มหิดล สร้างชุมชนสุขภาวะดี ครั้งที่ 31 ณ ชุมชนบ้านภูเตย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
เมษายน 2, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก College of Medical and Biological Sciences (CMBS), University of the Immaculate Conception, Philippines

วันที่ 29 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา วโนทยาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก College of Medical and Biological Sciences (CMBS), University of the Immaculate Conception, Philippines นำโดย Asst. Prof. Rvin John T. Servillon: Dean, Asst. Prof. Glenn Charls Buelis; Coordinator, Graduate School Program, Asst. Prof. Aprilyn Francisco; Academic Coordinator, Medical Technology Program ในโอกาสร่วมหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถาบัน เพื่อสนับสนุนการจัดทำความร่วมมือร่วมกันในอนาคต ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.897580755500584&locale=th_TH

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol