คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Faculty of Pharmacy, Department of Medical Technology, University of Santo Tomas, Philippines ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงาน “สืบสานประเพณีไทย รวมใจรดน้ำขอพร” เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
เมษายน 11, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล รับป้ายรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ประจำปี 2566 ปีที่ 5 ติดต่อกัน ในงาน MU Safety Day ครั้งที่ 8
เมษายน 26, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Faculty of Pharmacy, Department of Medical Technology, University of Santo Tomas, Philippines ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2

วันที่ 22 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา วโนทยาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และอาจารย์ ดร.ควีน ไทรเมือง ร่วมให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Pharmacy, Department of Medical Technology, University of Santo Tomas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำนวน 10 คน ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พร้อมทั้งร่วมทำงานวิจัย ณ ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม และชีวการแพทย์สารสนเทศ เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2567


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.905381598053833&type=3&locale=th_TH

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol