คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงาน “สืบสานประเพณีไทย รวมใจรดน้ำขอพร” เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Faculty of Pharmacy, Department of Medical Technology, University of Santo Tomas, Philippines ประจำปี 2567
เมษายน 11, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Faculty of Pharmacy, Department of Medical Technology, University of Santo Tomas, Philippines ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2
เมษายน 22, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงาน “สืบสานประเพณีไทย รวมใจรดน้ำขอพร” เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 10 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 “วันปีใหม่ไทย” ในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุพจน์ อ่างแก้ว อดีตหัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค, รองศาสตราจารย์ พญ.พิมพ์พันธุ์ เลียงพิบูลย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล อดีตคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้อาวุโส และบุคลากรที่เกษียณอายุงาน มาร่วมกล่าวอวยพร เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ภายใต้งาน “สืบสานประเพณีไทย รวมใจรดน้ำขอพร” ประจำปี 2567 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส กิจกรรมประกวดก่อเจดีย์ทราย และรำวงย้อนยุค ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น สนุกสนาน ชื่นฉ่ำ และเป็นกันเอง ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.905381598053833&type=3&locale=th_TH

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol