คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล รับป้ายรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ประจำปี 2566 ปีที่ 5 ติดต่อกัน ในงาน MU Safety Day ครั้งที่ 8

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Faculty of Pharmacy, Department of Medical Technology, University of Santo Tomas, Philippines ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2
เมษายน 22, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Pharmacy, Department of Medical Technology, University of Santo Tomas, Philippines ประจำปี 2567
พฤษภาคม 1, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล รับป้ายรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ประจำปี 2566 ปีที่ 5 ติดต่อกัน ในงาน MU Safety Day ครั้งที่ 8

วันที่ 26 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ 8 จัดโดยศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมนโยบายการดำเนินด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมหิดล รณรงค์ให้บุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน จากนั้นร่วมรับมอบป้ายรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 ประเภทรางวัลดีเด่น ติดต่อกัน 5 ปี พร้อมทั้งร่วมเป็นวิทยากรเสวนา ในหัวข้อ “สู่ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภายในส่วนงาน” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานฯ และมอบป้ายรางวัล ณ โถงรับรอง อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.905381598053833&type=3&locale=th_TH

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol