คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงานปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรม Job Fair ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจาก Far Eastern University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
พฤษภาคม 31, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566
มิถุนายน 2, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงานปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรม Job Fair ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 4 ซึ่งในช่วงเช้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ปรียานนท์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์” จากนั้นคณาจารย์ และนักศึกษาร่วมกันทำ Exit Interview เพื่อวิเคราะห์ นำข้อมูลที่ได้มาใช้พัฒนาหลักสูตรในโอกาสต่อไป ถัดมามีกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตจากนักศึกษาคณะฯ วง MR Musteer พร้อมด้วยพิธีผูกข้อมืออำลาสถาบัน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ จุไรรัตน์ นิลกุล อาจารย์อาวุโสฯ กล่าวนำสวดมนต์ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษา นับเป็นช่วงเวลาที่ประทับใจ ที่แสดงให้เห็นถึงความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในความเป็นว่าที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และรูปแบบออนไลน์

และในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 คณะฯ จัดกิจกรรม Job Fair ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้จากบุคลากรในวงการเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค พร้อมเปิดรับสมัครงานจากตัวแทนหน่วยงาน และบริษัทชั้นนำ ในการนี้คณะฯ ได้รับเกียรติจากคุณณัฐชยาฒ์ ดิงแมน ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในต่างประเทศ” และคุณกฤตภาส ณ พัทลุง บริษัท Jobtopgun Thailand บรรยายในหัวข้อ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน”

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.726812109244117

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol