คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงานปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรม Job Fair ประจำปีการศึกษา 2565
มิถุนายน 1, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566
มิถุนายน 2, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จึงประสบสุข รองคณบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ปรียานนท์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ, พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในโอกาสเดียวกัน อาจารย์ ดร.นวลเพ็ญ ดำรงกิจอุดม อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมทั้งร่วมถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุลณ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.727928382465823

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol