คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล นำคณะบุคลากรจาก The Indonesian Assocation of Medical Laboratory Technologist (PATELKI) เยี่ยมชมโรงพยาบาลเมดพาร์ค

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ISO 13485: 2016 Requirements & Internal Audit In-House Training”
ตุลาคม 18, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ได้รับเชิญให้เข้าร่วมบรรยายในงาน IASMLT Annual Meeting of 2023
ตุลาคม 30, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล นำคณะบุคลากรจาก The Indonesian Assocation of Medical Laboratory Technologist (PATELKI) เยี่ยมชมโรงพยาบาลเมดพาร์ค

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ แคน้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา วโนทยาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรจาก The Indonesian Assocation of Medical Laboratory Technologist (PATELKI) เดินทางไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลเมดพาร์ค โดยมี ดร. วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ ผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลฯ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้ข้อมูล

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.806647771260550

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol