คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจากโครงการ Bioinformatics training จากประเทศภูฏาน

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานประชุม 10 Remarkable years of Roche Myanmar สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
มกราคม 12, 2024
ศิษย์เก่ามอบทุนสนับสนุนการศึกษาแด่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มกราคม 16, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจากโครงการ Bioinformatics training จากประเทศภูฏาน

วันที่ 12 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ แคน้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดโครงการอบรม Bioinformatics Training พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากร Khesar Gyalpo University of Medical Sciences of Bhutan (KGUMSB), Department of Pathology and Laboratory Medicine, Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital, National Medical Service and Royal Center for Disease Control, ประเทศภูฏาน ที่เข้ารับการฝึกอบรมไปเมื่อวันที่ 8 – 12 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องบรรยาย 817 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.854794889779171

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol