คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตร MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) ประจำปี 2566 ณ Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมบรรยาย International Webinar จัดโดย Faculty of Health Universitas Mohammad Husni Thamrin ประเทศอินโดนีเซีย
พฤศจิกายน 22, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธโครงการแนะแนวศึกษา SAMSEN EDUCATION FAIR ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
พฤศจิกายน 24, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตร MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) ประจำปี 2566 ณ Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท Fujifilm Healthcare Asia Pacific จำกัด ร่วมจัดอบรมระยะสั้นในหลักสูตร Asia-Pacific Medical Imaging Certification Course ให้แก่นักรังสีเทคนิคในประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ นายกสมาคมรังสีเทคนิคนานาชาติ และอาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค เป็นผู้บรรยาย ใน International Training ครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 20 คน ณ Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.824491509476176

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol