คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธโครงการแนะแนวศึกษา SAMSEN EDUCATION FAIR ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตร MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) ประจำปี 2566 ณ Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย
พฤศจิกายน 22, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
พฤศจิกายน 24, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธโครงการแนะแนวศึกษา SAMSEN EDUCATION FAIR ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตร และให้ข้อมูลระบบการรับสมัครเข้าศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ภายใต้โครงการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ “SAMSEN EDUCATION FAIR” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ให้เกิดความเข้าใจในระบบการศึกษา และสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น โดยมีบุคลากรงานการศึกษา ร่วมให้ข้อมูล ภายในงานมีสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้กว่า 31 สถาบัน ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.825401216051872&type=3

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol