คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธโครงการแนะแนวศึกษา SAMSEN EDUCATION FAIR ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
พฤศจิกายน 24, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหลักหกรัตนาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
พฤศจิกายน 28, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2566 ณ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในการนี้ ศาสตราจารย์ นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมในพิธี ซึ่งมียอดจตุปัจจัยร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมทั้งสิ้น 995,981.27 บาท

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.825514849373842&type=3

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol