คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Department of Health Sciences, Faculty of Medical Sciences, Kyushu University, Japan

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหลักหกรัตนาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
พฤศจิกายน 28, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมกิจกรรมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2566
พฤศจิกายน 28, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Department of Health Sciences, Faculty of Medical Sciences, Kyushu University, Japan

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา วโนทยาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร, รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ Asst. Prof. Dr.Nobukazu Tanaka จาก Department of Health Sciences, Faculty of Medical Sciences, Kyushu University, Japan ในโอกาสเข้าร่วมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการในสาขารังสีเทคนิค ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมบรรยากาศโดยรอบมหาวิทยาลัย และศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีคณาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค ร่วมให้ข้อมูล

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.827087509216576

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol